Covid-19 Bir Afet Midir?

Covid-19 Bir Afet Midir?

Öğr. Gör. Seda UZUNALİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Bşk.


İnsanlık tarihi boyunca dünya üzerinde farklı birçok afetler gerçekleşmiş ve insanoğlu afetler sonrası ortaya çıkan birçok sorun ile karşı karşıya gelmiştir. Son yıllarda dünya genelinde özellikle beşerî afetler daha fazla yaşanmaktadır. Afet tanım itibari ile toplumun tamamı ve belli kesimlerini etkileyen fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal ya da beşerî kaynaklı olaylardır.

2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile büyük bir mücadele vermekteyiz. COVID-19’un afet boyutunu afet tanımı ile ilişkilendirerek açıklamak gerekir. İlk olarak ‘toplumun tamamı veya belli kesimleri’ ifadesine bakılırsa dünya üzerinde yaşanan afetler genellikle bölgesel olarak etkilere neden olmuştur. Örneğin, Türkiye’de deprem, ABD’de hortum, tayfun veya kasırga ve Japonya’da deprem ve tsunami ön plana çıkan afetlerdir. Fakat COVID-19’un neden olduğu sonuçlar bakımından afet tanımına girse de sadece bölgesel değil küresel anlamda bir etki oluşturmuş ve dünyada yaşayan tüm insan topluluklarını etkilemiştir.İkinci olarak ise ‘fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan’ ifadesine bakmak gerekir. COVID-19’un fiziksel olarak etkileri, dünya genelinde milyonlarca vakanın görülmesi ve binlerce insanın hayatını kaybetmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal etkilerine bakıldığında ise normal hayatın durma noktasına gelmesi, insanların evlerinde kalması ve başka bir yaşam şekline alışması, sosyal aktivitelerin kesintiye uğraması, okulların kapatılması vb. durumlar görülmektedir. Ekonomik etkilerine bakıldığında çoğu iş yerlerinin kapatılması, iç ve dış ticaretin durma noktasına gelmesi, seyahatlerin durdurulması, sağlık kuruluşlarında iş yükünün artması, turizm faaliyetlerin durdurulması vb. durumlardır.

Tanımın son kısmı için ise etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olayların ortaya çıkardığı sonuç’ ifadesine bakmak gerekir.Toplumsal yaşamı felce uğratan, devletlerin sınırlarını kapatmasına ve şehirlerin karantina altına alınmasına yol açan bu salgın ile sağlık altyapısı başta olmak üzere ekonomik yapıları alt üst eden, etkileri henüz tam olarak ölçülmese de derin olacağı varsayılan bu salgın sürecinde Türkiye’nin deneyimi ve mücadelesinin gelecekte karşılaşılabilecek riskler karşısında uygulanacak olan politikaların belirlenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.

COVID-19 dünya üzerinde yaşayan tüm insan topluluğunu etkileyen bir afettir. Küresel çapta bir salgın olarak ortaya çıkan ve salgın karşısında elde ki imkân ve bilgilerin yetersiz kaldığı bir durum olduğu söylenebilir. Tüm dünya da aşı çalışmalarına hız verilmiş fakat karşı karşıya kaldığımız tehlike

virüs olduğu için elde edilecek aşının etkinliğinin ne olacağı da ayrı bir tartışma konusudur. COVID-19 salgını küresel boyutta etki oluşturan bir afettir. Çünkü insandan insana bulaşması, damlacık ve temas yoluyla bulaşma göstermesi ve yayılma hızının yüksek olması nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insanın etkilenmesine ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. COVID-19 salgını ister doğal ister insan faktörüyle ortaya çıkmış olsun dünya bu biyolojik afetin neden olduğu fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal yıkımlarla karşı karşıyadır. Yaşanılan bu sürece yönelik hem bireysel hem de toplumsal olarak gerekli değerlendirmeleri yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

Özetlemek gerekirse COVID-19 salgını ile birlikte tüm dünya, normal dönemde yaşadığı üretim ve tüketim süreçlerini çoğunlukla askıya almış ve sosyal izolasyona maruz kalmıştır. Son derece hızlı bir şekilde bulaşabildiği, ölümcül olabildiği ve geleneksel tıbbi çözümlerin yeterli olmadığı, kaynağının vahşi yaşamla insan teması olduğu düşünülen bu hastalıktan tüm dünya farklı oranlarda da olsa paylarını aldılar. Salgın, yaygın olarak maddi hayatın yeniden üretimi için gereken temel insan davranışlarını değiştirdiği ve günlük hayatın akışını böldüğü veya yarıda kestiği için küresel bir kriz olarak görülmektedir. Bu tür krizlerin, yani insanlığı ölümle sınayan krizlerin afet olarak değerlendirilmesi yanlış olmayacaktır. COVID-19 salgını da pandemik bir afet olarak değerlendirilmedir.

Besim Sami Emiroğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER