Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Yılın 9 Ayında Yapılan İhracatta Artış

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Yılın 9 Ayında Yapılan İhracatta Artış

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde 975.096.943 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2019 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı 943.781.062 USD olarak gerçekleşmişti) kıyasla % 3 oranında bir artış yaşanmıştır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı Ocak-Eylül 2019 ($) Ocak-Eylül 2020 ($) Değişim (%)

TRABZON 750.269.973 789.173.622 5

RIZE 119.298.729 109.822.905 - 8

ARTVIN 33.450.951 43.052.015 29

GÜMÜŞHANE 40.761.408 33.048.400 - 19

GENEL TOPLAM 943.781.062 975.096.943 3

olmuştur.

Tabloda da görüleceği üzere Trabzon ili ihracatında %5 oranında artış yakalanmış, %29 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Artvin ilinden yapılan ihracatta yaşanmıştır. Artvin ili ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etken; Gürcistan’ın önceki yıllarda başka ülkelerden tedarik ettiği ürünleri pandemi nedeniyle lojistik avantajlarından dolayı Bölgemizden tedarik etmeye yönelmesidir. Rize ve Gümüşhane illerimiz ihracatında görülen düşüş ise; bu illerin ihracatında en büyük paya sahip olan madencilik ürünlerinin ihracatının pandemi etkisinden dolayı sekteye uğraması, siparişlerin önceki yıllara göre önemli oranda düşmesidir.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı Ocak-Eylül 9 aylık döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; % 3 oranındaki artış ve 552.753.348 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 12 oranındaki artış ve 115.546.857 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, % 23 oranındaki düşüş ve 89.237.844 USD tutarındaki ihracatla Madencilik Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden ihracatı gerçekleştirilen sektörlerden tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışı Su Ürünleri ihracatında yaşanmış olup, Bölgemizden yapılan su ürünleri ihracatı 9 ayda %47 oranındaki artış oranı ile 84.800.077 ABD Dolarına ulaşmıştır.

Sanayi ürünleri sektöründe ise en büyük ihracat artışı Savunma Sanayii sektöründe yaşanmış ve Savunma Sanayi sektörü ihracatı 9 aylık dönemde %136 oranındaki artışla 9.570.607 ABD Dolarına ulaşmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2020 yılı ilk 9 ayında 125 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu ve Gürcistan’a yapılan ihracatımızda %20

oranında artış yaşanmıştır. Almanya’ya yapılan ihracatta %16 ve Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatta ise %1 artış yaşanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarımız Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Peru, Güney Kore, Singapur, Endonezya, Malezya Japonya, Tayland, Tayvan gibi Uzak Doğu Bölgesi ülkelerine yönelik ihracat hacmini her geçen yıl artırma başarısı göstererek, Doğu Karadeniz Bölgemizden Uzak Doğu Ülkelerine yapılan ihracatı 120 Milyon ABD Dolarının üzerine yükseltmiştir.

Covid-19 Pandemisinin uluslararası piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle; uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması, sanayi sektörlerinde ise üretimlere ara verilmesi olumsuzluklarına rağmen Bölgemiz ihracatının artış trendini sürdürmesi, ihracatçılarımızın takdire şayan çalışmalarının sonucudur.

Özellikle yakın komşu pazarların gıda ürünleri ve inşaat malzemeleri ürünlerinin tedarikinde Ülkemize yönelmeleri, önümüzdeki dönemde de ihracatımızdaki artış trendinin süreceği konusunda bizleri ümitlendirmiştir.

Ancak, uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması nedeniyle rakip ülkelerin fiyat düşürerek kıyasıya rekabetle karşımıza çıkması birçok sektörde ihracatçımızı zorlamaktadır. Bundan dolayı, özellikle son aylarda nakliye ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar ihracatçımızın rekabet imkanını zorlaması nedeniyle lojistik maliyetlerinde ihracatçımızın desteklenmesi halinde ihracatımızın hızlı bir şekilde hedeflenen rakamlara ulaşması sağlanmış olacaktır. Ayrıca, pandemi etkisi nedeniyle tüm rakip Ülkelerin üretim kesimine ve ihracatçısına hovardaca bir şekilde parasal teşvikleri uyguladığı bir dönemde, ihracatçımızın rekabet imkanının yok olmaması için ihracatçı firmalarımızın finansman imkanlarına erişimi konusunda teminat temininde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, Hazine Kefaleti sistemiyle Kredi Garanti Fonu imkanlarının ihracatçı lehine daha da geliştirilmesi ve TL kaynaklı kredi imkanlarının arttırılması Ülke ihracatımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacak, üretim çarklarının dönmeye başlaması ile istihdam sorunu da büyük oranda çözülme kavuşturulmuş olacaktır.

Bunun yanında, yakın komşu ülkelerin uygulamış oldukları seyahat kısıtlamaları nedeniyle, birçok ihracatçımız işyerlerine dahi gidememesi, yürütmekte oldukları taahhüt işlerini yönetme konusunda ülkeye giriş yapamamaları firmalarımızı mağdur etmektedir. Her ne kadar belli şartlar dahilinde uzun bir başvuru süreci sonucu karantina şartı karşılığında izin verilse dahi bu sürecin çok uzun sürmesi ve genellikle olumsuz sonuçlanması ihracatçı firmalarımızın aktivitelerini kısıtlamaktadır. Bundan dolayı, seyahat kısıtlamaları uygulayan Ülkelerle temasa geçilerek en azından belli şartları taşıyan ve son 72 saatte yaptırmış olduğu test sonucunu ibraz edecek olan iş insanlarına kolaylık sağlanması konusunda ihracatçılarımıza yardımcı olunmasını istirham ediyoruz.

Kürşat Emiroğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER