Mahkeme ‘dur’ dedi

Tabakhane’de yol ve köprü inşaatının durdurulacağı açıklandı.

Mahkeme ‘dur’ dedi

TMOBB Mimarlar Odası, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Roma dönemine ait TabakhaneKöprüsünün statik yapısına zarar vereceği öne sürülen yol ve köprü inşası kararının bilirkişi raporu doğrultusunda Trabzon İdari Mahkemesinin durdurma kararı verdiğini açıkladı. Buna istinaden inşa sürecinin derhal durdurulması çağrısında bulunan TMMOB, yürütülen inşanın yol açtığı zararları gidermek üzere gerekli işlemlerin takipçisi olacaklarını duyurdu. TMOBB ayrıca söz konusu inşaatla ilgili imar planı kararı veren Büyükşehir Belediyesiyle projeyi onaylayan Koruma bölge kurulu üyelerinin uzman görüşlerini hiçe saydığını açıkladı.;

MAHKEME DURDURMA KARARI VERDİ
TMOBB Mimarlar Odası, yapılması planlanan bağlantı yolu ve tünelin, köprünün duvarları içerisinden geçerek köprünün statik dengesini bozarak zarar vereceğini açıklayarak Tabakhane Köprüsü’nün; koruma alanı içinden ve köprünün doğusundan taşıt yolu geçirilmesine ilişkin koruma amaçlı imar planı ile yol güzergahını onaylayan Koruma Bölge Kurulu kararının yürütmesi durdurulduğunu duyurdu. Tabakhane Vadisi Rekreasyon Projesi kapsamındaki yol ve tünel inşaatıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporundaki, dava konusu yol projesine dair plan kararının ve kurul onayının kültür varlıklarını koruma mevzuatına ve koruma yaklaşımlarına planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını vermiştir. İfadelerinin geçtiğini belirten TMOBB, projenin bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

RAPORDA NELER VAR
Trabzon İdari Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararına esas alınan bilirkişi heyeti raporunda,” dava konusu imar planında bu güzergahta bir taşıt yoluna ihtiyaç olup olmadığının tartışılmadığı, ulaşım planlaması yönünden teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadığı, kurum raportörlerinin uyarıları ile Karayolları Bölge Müdürlüğünün tarihi köprünün statik açıdan sıkıntılı olduğu ve tünel inşaatının köprünün zarar görmesine sebep olacağına dair yazısı göz önüne alındığında yeterli güven aralığında bilgiye sahip olunmadan, kapsamlı, hassas ve deneysel çalışmalar yapılmadan alınan projelendirme kararlarının risk taşıdığı, alanda hangi genişlikte yol yapılırsa yapılsın Tabakhane Vadisi gibi rekreaktif amaçlı bir açık alandan, Tabakhane Köprüsü ve Tabakhane Camii gibi mutlaka korunması gereken tarihi yapıların civarından ve onları etkileme riski yüksek konumundan geçmesi planlanan yolun öncelikle varlığının sorgulanması gerektiği, Trabzon kentinin geleneksel merkezinde, tarihi yapıların ve tarihi dokunun yoğunlaştığı iki bölge arasında, insanların açık alan ihtiyaçlarına karşılama potansiyeli yüksek olan iki doğal vadinin bitişiğinden taşıt yolu geçirmenin yerine ruhuna aykırı olduğu yönünden görüş bildirmiştir.” İfadeleri yer aldı.

İNŞAAT DERHAL DURDURULMALI 
TMOBB inşaatın derhal durdurulması açıklamasında, “Davalı idarelerin; dava konusu işlemlerin tescilli tarihi Tabakhane Köprüsü ile ilgili olduğu ve uygulanması halinde korunması gereken tescilli yapı açısından telafisi güç zararlara sebebiyet vereceğine dair yürütmenin durdurulması kararına uyarak inşaatı derhal durdurulması ve hukuka aykırı olarak yürütülen inşaatın yol açtığı zararları gidermek üzere gerekli işlem ve kararları alması için takipçi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR VE KORUMA KURULU UZMAN GÖRÜŞLERİNİ HİÇE SAYDI
TMOBB, imar planı kararına veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle projeyi onaylayan Koruma Bölge Kurulu üyelerinin başlatılan yol inşaatının, korunması gerekli kültür varlığına zarar vereceği konusundaki uzman görüşlerine itibar etmeyerek, koruma ilkelerini yok sayarak aldıkları kararlarla kamu zararına yol açtığı ve görevlerini kötüye kullandıklarını açıkladı.

Kürşat Emiroğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER