Mimarlar Odası Toplandı

Mimarlar Odası Toplandı

TMMOB MİMARLAR ODASI TRABZON ŞUBESİNİN TARAFINDAN HAZIRLANAN

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN

14/07/2020 TARİH VE 1365 SAYILI KARARI İLE ONANAN

ORTAHİSAR İLÇESİ, 2.ETAP MERKEZ BÖLGESİ

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

A )PLANDA YER ALAN ULAŞIM KARARLARI

Planın en etkili algılanan yönü tünel yapımını destekleyen ulaşım modelidir. Trabzon’un eğimli topoğrafya sahip olmasına dayanılarak tünel yapımını zorunlu kılan araç ulaşım modelinin seçildiği çok net görülmektedir. Oysa denize dik yüksek eğimli vadilerden oluşan kentimizde, araç ulaşımının vadilere paralel yollarla sahile doğru dikey olarak akması gerekirken;denize paralel, tüm vadileri dik kesen ortalama 30-40 m genişliğinde araç yolları şeklinde planlanmış olması önemli bir teknik hatadır.

Halen inşa edilmekte olan Kanuni Bulvarı üzerinde 8 adet tünelin olduğu bilinmekte ve kent içi ara trafiğine hizmet etmek üzere planlandığı halde, bu amaca hizmet etmeyeceği bugünden görülmektedir. Aynı yanlışa bir kez daha düşmemek üzere; yine aynı nitelikte olan, denize paralel, tüm vadileri tünel ve viyadükler ile dikey olarak kesen Güney Çevre Yolu olarak adlandırılan yol güzergahının daha güneye kaydırılarak 1/100.000 ölçek planda görülen yol ile bütünleştirilerek şehirlerarası transit yol olarak bu plana işlenmesi, yapılacak ulaşım master planına da yön vereceği tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Ulaşım Master Planı yapılmadan sahil dolgu alanı üzerinde 3 gidiş 3 geliş olarak gerçekleştirilen sahil yolunun yapılmış olması ister istemez mevcut tüneldeki araç girişlerini yoğunlaştırmaktadır.

Ancak bu yoğunluk planda görülen mevcut tüneli bay-pas ederek geçecek KemerkayaTüneli ile Maçka yoluna paralelplanlanan tünellerin planlanması zorunluluğunu getirmemektedir.

- Eğimli topoğrafyaya sahip olan kentimizde; tünel yapımını destekleyen bu ulaşım modelinde yeni tünellerin planlanması; trafiği ve yapılaşmayı kıyıya taşıyacak, ilerleyen zamanlarda artan nüfus ve araç yoğunluğuna bağlı olarak yeniden trafik yoğunluğu yaratacağıaçıkça görülmektedir.

- Bu tünel geçişleri yerine, sahil yoluna alternatif olması bakımından 1/50.000 çevre düzeni ve 1/100.000 ölçek planda görülen kenti tamamen güneyinden kuşatan transit yolun, bu plana işlenmesi master planının amaç ve hedef yönünü netleştirmiş olacaktır.

Bu iki tünelin inşaası yönünde harcanacak zaman, emek ve maddi kaynakların tüketilmesi yerine, aşağıda belirtilen sorunların çözülmesi yönünde adımlarınatılması; hem yaya, hem araç trafiğini rahatlatacağı gibi kentli haraketliliğini artıracağı vehalkın yaşadığı kenti sahiplenmesi yönünde katkısağlayacağını değerlendirmekteyiz.

- Kent merkezine erişimde kitle ulaşım aracı olarak raylı sistem veya mini metrobüs çözümünün mutlaka kullanılarak, yayaların kent merkezini kullanımının kolaylaştırılması,

- Yaya ulaşımında,son derece dik-kayalık ve eğimli alanlarda yer yer asansörlerle ulaşımın sağlanması, kent içinde yürüyen bantlarla özellikle yaşlı ve engellilerle ilgili erişimin kolaylaştırılması,

- Kentin nefes alma ve buluşma noktaları olarak sahil kullanımı ve Ganitasahil kullanımının güçlendirilmesi.

- İlçe yerleşmelerinde şehir merkezine ulaşım odaklarınınDOĞU ve BATI olarak ayrı ayrı oluşturulması ve bu noktalarda kentin eğimli yapısından yararlanarak üzerlerinin park alanı olarak kullanılacak çok katlı şehir otoparklarının gerçekleştirilmesi.

- Özel araçların kent içine girmeden otopark alanlarını kullanabilmeleri ve kolaylıkla raylı sisteme erişerek kent merkezinde ihtiyaçlarını karşılamaları yönünde düzenlemeler yapılması.

- Eski sahil (Devlet Kara yolu olarak bilinen) yolunun Ayasofya Kavşağı ile son yapılan Beşirli Kavşağı arasında kalan orta refüjün genişletilmesi ve yer yer açılarak araç geçiş ve dönüşlerine imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlemesi, bu gibi halka hizmet edecek konuların çözümüne öncelik verilmesi.

Plan üzerinde görülen yeni KemerkayaTüneli batı yönünden gelen araçlar yönünden sorun getirmeyeceğini, ancak merkezden doğu yönüne gidecek araçlar yönünden aşağıdaki sorunlar getireceği tarafımızdan değerlendirilmektir.

- Hem mevcut hem de yeni planlanan tünelden araçlar hızla geçerek iki ayrı yoldan üniversite alanının kuzeyinde devlet kara yolu üzerinde birleştikleri noktada ister istemez trafik yoğunluğunu arttıracaktır.Dolayısıyla şimdiki tünel girişlerinde görülen araçların sıralanması yoğunluğu, bu birleşim noktasına taşınmış olacaktır. Üstelik Maçka Yolu üzerinde inşa edilmeye başlanan yeni tünelden geçerekdoğuya yönelen araçlar da bu trafiği daha da arttıracaktır.

- Üniversite alanının kuzeyinde devlet kara yolunda oluşacak bu yoğunluk;hava alanına erişimi, hastane ve adliyeye erişimi de mutlaka zorlaştıracaktır.

- Maçka yolu üzerinde planlanan şehirlerarası terminalin yer seçimi; dere yatağı üzerinde olması ve zeminin jeolojik yapısı nedenleri ile uygun olmadığı gibi, ağırlıklı şehirlerarası araç hareketliliğinin batı yönünden gelen-giden araçlar olduğu düşünüldüğünde,doğu batı güzergahları üzerindenterminalekolayca erişilemeyeceği nedenleri ile de uygun değildir.

Sürekli tünel yapımını gerekli kılan planlamalar özellikle kent içi ulaşıma çözüm getiremeyeceği için, ivedi hazırlanacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımına ve tartışmasına açılarak yönlendirilecek bir ulaşım master planı gerekçeli raporu ile derhal ele alınmalıdır.

Hazırlanacak Ulaşım Master Planının ilkesel çözümü,öncelikle kent merkezine araç ve yaya erişim kolaylığı, güvenliği ve seri ulaşımı sağlayacak en rasyonel çözümün belirlendiği/ belirleneceği raylı sistemi içine alan kent merkezi odağından başlatılmalıdır. İkinciolarak daha güneye kaydırılacak transit yolun geçeceği vadilerden en az 2 en çok 4-5 noktadan kuzeye doğru kente giriş noktaları belirlenerek, gerekli olan tüm karayolu ulaşım ağı, bu ana giriş noktalarınagöre planlanmalıdır. Demiryolu ve denizyolu bağlantıları da araştırılarak tüm veriler ülke bütününde değerlendirilerek ulaşım master planı hazırlanmalıdır.

B-) PLANNOTLARINDA YER ALAN KARARLAR;

14.07.2020 günlü meclis kararı ile plan notlarına ilave edilen;

2.12 maddede yer alan “Emsal hakkı transferi” yeni bir imar terimidir, yeterince açık değildir. Bu konuda özel bir yönetmelik veya uygulama esaslarını belirleyecek bir genelge çıkarılacağı bu maddede belirtilmelidir

Plan notlarında 3.1.3 madde:

C:\Users\Owner\Desktop\Ekran Alıntısı 1.PNG

ÖNERİ

Plan notlarında 3.2.2 madde:

C:\Users\Owner\Desktop\Ekran Alıntısı 1.PNG

Plan değişikliği yapılmasına gerek yoktur.

Kürşat Emiroğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER